Myślenie

Myślenie jest to zachowanie, które operuje ideami, czyli symbolicznymi przedstawieniami rzeczy i zdarzeń. Może ono zatem wyjść poza rozwiązywanie problemów w drodze percepcji lub za pomocą manipulacji, dzięki przedstawieniu zdarzeń i rzeczy nieobecnych, zapamiętanych lub wyobrażonych.

Myślenie można podzielić na myślenie asocjacyjne i myślenie ukierunkowane. Myślenie asocjacyjne obejmuje skojarzenia swobodne i kierowane, marzenia, czyli sny na jawie, marzenia senne oraz myślenie autystyczne, którego jedną z od mian stanowi racjonalizacja. Do myślenia ukierunkowanego zalicza się- myślenie krytyczne i twórcze.

Myślenie najmniej kierowane, zwane myśleniem asocjacyjnym, występuje w marzeniach i snach. Zarówno w marzeniach na jawie, jak i w marzeniach sennych swobodne skojarzenia w znacznym stopniu wyznaczają ich treść: skojarzeniami tymi rządzą popędy, które determinują ich kierunek oraz w pewnej mierze także i treść. Na marzenia i sny wywierają wpływ potrzeby danej jednostki: w skrajnej formie wyraża się to w-myśleniu autystycznym, którego przykładem jest racjonalizacja. W marzeniach sennych rozróżniamy treść jawną (ich powierzchowna akcja i bohaterowie) oraz treść ukrytą (ich znaczenie w kategoriach motywów śniącego).

Myślenie krytyczne dąży do wykrycia błędu we wnioskowaniu i logicznych fałszów. Wyrażanie twierdzeń w formie abstrakcyjnej może pomóc w zlikwidowaniu „wpływu atmosfery”, w którym fakt, że elementy twierdzenia są zasadniczo prawdziwe, może prowadzić do wniosków, które są logicznie fałszywe. Wyrażenie twierdzeń w formie konkretnej stanowi sposób sprawdzania wniosków przez porównanie ich z rzeczywistością.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>